Индустриални химикали
Разтворители
 • Метанол
 • Ацетон
 • Изопропилов алкохол
 • Бутил ацетат
 • Етил ацетат
 • ТВА- толуол 95%/ бутил ацетат 5%
 • ХВА- ксилол 95%/ бутил ацетат 5%
 • WSX- минерален терпентин 95%/ бутил ацетат 5%
 • Пропиленгликол
 • Моноетиленгликол
 • Диетиленгликол
 • Перхлоретилен
 • Метилен хлорид
Киселини, Основи, Окиси
 • Натриева основа
 • Калиева основа
 • Оцетна киселина
 • Мравчена киселина
 • Фосфорна киселина
 • Калцинирана сода-лека
 • Натриев бикарбонат
 • Водороден пероксид 50-60%
Текстил
 • Полиесетрни прежди: дение 75/150/300, цветове – сурово бял и черен
 • Полиестерни влакна
 • Полиамидни прежди
 • Оцетна киселина – 99% и 80%
 • Водороден пероксид – 50%
 • Натриева основа – люспи и течна
 • Калцинирана сода – лека
 • Натриев бикарбонат
 • Натриев хидросулфит
 • Натриев сулфат
 • Натриев персулфат
 • Антистатик
Детергенти и козметика
 • Течен парафин
 • Вазелин
 • Монопропиленгликол
 • Глицерин
 • Стеаринова киселина
 • Миристинова киселина
 • LABSA 96%
 • SLES 70%
 • Сапунена база
 • Кокоамидопропил бетаин
 • Калиева основа – люспи
 • Натриева основа – люспи
 • Боракс
 • Борна киселина
 • Фосфорна киселина
 • Урея
 • Денатуриран етанол
 • Изопропилов алкохол
Други
 • Дисперсии за бои – стирол акрилатни, винил ацетатни, PVA
 • Целулозни етери за цимент и сухи смеси
 • Титанов диоксид – рутил и анатаз
 • Емулсионно PVC за производство на пластизол
 • Полиоли